Nasza oferta

            Oferujemy szeroki zakres usług księgowych i kadrowych zarówno dla Klientów instytucjonalnych jak i Klientów indywidualnych. 

 

Oferta biura obejmuje: 
 • Bezpłatną pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KPiR)
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Karta podatkowa
 • Usługi z zakresu podatku VAT
 • Usługi kadrowo-płacowe
 • Prowadzenie elektronicznych rozliczeń z ZUS
 • Rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • Rozliczanie podatku od środków transportowych DT-1
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych dla firm i osób fizycznych
 • Sporządzanie wniosków VZM-1 o zwrot VAT za materiały budowlane


            Misją firmy BIURO RACHUNKOWE Iwona Hermasz jest zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej, kadrowej i płacowej ukierunkowanej na odciążenie klienta w obszarach pomocniczych tak, aby mógł skoncentrować swoje zasoby na skutecznym zarządzaniu w obszarach strategicznych.


Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest: 
 • pełne zaangażowanie w realizację przyjętej przez firmę misji,
 • ciągłe rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na zmiany,
 • budowanie dobrych, długoterminowych relacji z Klientami, na zasadzie uczciwości i kompetencji,
 • ciągła analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
 • nowoczesne zaplecze techniczne, pozwalające stosować najnowsze technologie. 


            Usługi księgowe świadczymy zarówno w siedzibie naszego biura jak i w siedzibie firmy Klienta. Proponujemy także nadzór nad księgowością prowadzoną samodzielnie.

            Pracujemy na nowoczesnym oprogramowaniu przy zachowaniu możliwie jak najwyższych zasad bezpieczeństwa danych.