O nas

             Nazywam się Iwona Hermasz. Jestem absolwentką Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)  oraz  Wydziału  Organizacji  i Zarządzania Politechniki Śląskiej. 

            Posiadam Certyfikat księgowy Nr 23550/2008 wydany przez Ministra  Finansów  w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt.5 ustawy 29 września 1994 r. o rachunkowości.

            Moje wykształcenie  oraz  posiadane uprawnienia  poparte  są  wieloletnią  praktyką w księgowości.  W  związku z  tym oferuję Państwu profesjonalizm oraz wysoki poziom świadczonych usług. 

            Ponad to BIURO RACHUNKOWE Iwona Hermasz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych usług.

 

iwonahermasz-podpis